Savremeni urbanizam, sigurnost, udobnost i raskoš su neke od karakteristika koje odlikuju gradove Saudijske Arabije. Većina njih bilježi konstantan napredak i rast populacije. Budući da veliku površinu zemlje zauzima pustinja, naseljeni gradovi su skoncentrisani na zapadnom dijelu uz obalu Crvenog mora, zatim u istočnom dijelu gdje su bogata nalazišta nafte, te u području oko glavnog grada Rijada. 

Opis

Saudijska Arbija je podijeljena na 13 provincija koje predstavljaju administrativnu podjelu zemlje. Svaka provincija ima svoje gradove kao guvernerate i jedan centralni grad koji predstavlja njeno sjedište. Najveća provincija je Al-Manṭiqa al-šarqiyya na istoku sa površinom od 540.000 km2, a najmanja Al-Bāḥa na jugozapadu sa površinom od 12.000 km2. 

Rijad

Glavni grad Kraljevine je Rijad (Riyāḍ) koji je i sjedište istoimene provincije u centralnom dijelu zemlje i u kojem živi najveći broj stanovnika (oko 5 miliona). Čuveni putopisac Ibn Baṭūṭa u 14 st. opisuje Rijad, koji se nekada zvao Ḥağr, kao grad sa mnogo izvora, rječica i zelenila. Rijad krase mnoge kulturno-historijske znamenitosti kao što su tvrđava Al-Maṣmak, te brojni savremeni kompleksi kao što su tornjevi Kraljevine i Al-Fayṣaliyya.

Džedda

Drugi po veličini grad u Saudijskoj Arabiji i njena najveća luka je Džedda (Ğadda). Zbog svog položaja na središtu Crvenog mora i dobre saobraćajne komunikacije te razvijenosti trgovačkog i finansijskog sektora, Džedda je postala jedna od najvažnijih privrednih centara Bliskog istoka. U njoj se nalazi sjedište Organizacije islamske konferencije. 

Meka i Medina

Pored ova dva najveća grada, u Saudijskoj Arabiji se nalaze i dva najveća sveta mjesta islama, Mekka (Makka) i Medina (Madῑna), koje godišnje hodočasti nekoliko miliona ljudi iz različitih krajeva svijeta zbog čega se danas ovi gradovi smatraju kosmopolitski najraznolikijim mjestima na svijetu.

Među najznačajnije privredne i turističke gradove Saudijske Arabije ubrajaju se i Al-Dammām, Al-ahrān, Bureyda, Al-Aḥsā, Abhā, āil, Tabūk, Al-āif, Nağrān, Al-Ğubayl, Ğazān i dr.